Kính gửi: Quý Đại lý AirPay,

Công ty Cổ phần Phát triển Thể thao điện tử Việt Nam (Vietnam Esports) trân trọng gửi đến Quý Đại lý lời cảm ơn sâu sắc vì sự tin tưởng và hợp tác của Quý Đại lý cùng công ty trong suốt thời gian qua.
 
Từ ngày 29/05/2017, Vietnam Esports trân trọng thông báo tới quý Đại lý về việc thay đổi chính sách chiết khấu khi nạp ví điện tử AirPay từ Đại lý AirPay:
1. Phạm vi áp dụng: Đại lý AirPay trên toàn quốc;
2. Thời gian áp dụng: Từ 29/05/2017 đến khi có thông báo tiếp theo;
3. Nội dung: Khi thực hiện giao dịch nạp tiền thành công cho ví điện tử AirPay từ Đại lý AirPay, Đại lý sẽ nhận được chiết khấu tương ứng với mỗi mức nạp như sau:

Mức Số tiền nạp (VND) Chiếu khấu Đại lý AirPay được hưởng (VND) Phí giao dịch người dùng ví AirPay phải trả (VND)
1 0 - 100.000 5.000 5.000
2 Trên 100.000 - 300.000 10.000 10.000
3 Trên 300.000 15.000 15.000

Lưu ý: Số tiền người dùng Ví điện tử AirPay thực nhận trong Ví bằng số tiền sau khi đã trừ phí giao dịch, số tiền thực nạp này tối thiểu là 50.000đ/giao dịch.
 
Vietnam Esports xin trân trọng thông báo để Quý Đại lý được biết và có kế hoạch điều chỉnh hoạt động kinh doanh.
 
Vietnam Esports rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ để hợp tác phát triển bền vững cùng Quý Đại lý trong thời gian tới.
 
 
Trân trọng thông báo.