Kính gửi Quý Đại lý,

Công ty Cổ phần Phát triển Thể thao Điện tử Việt Nam (Vietnam Esports) trân trọng gửi tới Quý Đại lý chương trình ưu đãi khi thanh toán hóa đơn trả góp qua Đại lý AirPay tháng 05/2018.


1/ Đối tượng áp dụng
(sau đây gọi là “Khách hàng”, hoặc "Đại lý"): Đại lý AirPay trên toàn quốc;

2/ Dịch vụ áp dụng
: Hóa đơn trả góp Home Credit, FE Credit, Doctor Đồng, ACS, Mcredit, OCB, Prudential Finance và các dịch vụ thanh toán trả góp mới cập nhật trên hệ thống Đại lý AirPay trong thời gian khuyến mại;

3/ Thời gian triển khai: Từ ngày 01/05/2018 đến 31/05/2018;

4/ Nội dung khuyến mại: Đại lý tích lũy số lượng Mã Khách hàng của các Hóa đơn trả góp thuộc từng Nhà cung cấp (FE Credit, Home Credit, Doctor Đồng, ACS...) đã thanh toán thành công trong thời gian khuyến mại để nhận thưởng. Cứ đạt mỗi số lượng Mã khách hàng nhất định, Đại lý sẽ được thưởng số tiền tương ứng. Cụ thể:

Số lượng Tiền thưởng
30 Mã khách hàng 100.000VND

Lưu ý:
 • Không cộng dồn hóa đơn tích lũy với các nhà cung cấp khác nhau.
 • Mỗi Mã khách hàng thanh toán thành công được ghi nhận tính thưởng một lần trong thời gian khuyến mại. Nếu một Mã khách hàng có nhiều hơn một giao dịch thanh toán trong thời gian khuyến mại thì điểm thưởng sẽ chỉ tính cho lần đầu tiên thanh toán trong thời gian khuyến mại đó;
 • Giá trị các giao dịch thanh toán của mỗi Mã Khách hàng tham gia tính thưởng trong chương trình phải có giá trị tối thiểu từ 20.000đ;
 • Mã khách hàng tham gia tính thưởng sẽ được tích lũy theo nhà cung cấp đối với dịch vụ Home credit và FE Credit; không phân biệt nhà cung cấp đối với cá dịch vụ còn lại. Mỗi đại lý chỉ nhận thưởng tối đa 3.000.000đ (ba triệu đồng) cho toàn bộ chương trình. Cụ thể:
  • Đối với mỗi nhà cung cấp FE Credit, Home Credit: tiền thưởng tối đa dành cho Đại lý là 1.000.000 đồng/ nhà cung cấp (một triệu đồng/nhà cung cấp)
  • Đối với các nhà cung cấp Doctor Dong, ACS và các dịch vụ thanh toán trả góp mới cập nhật trên hệ thống Đại lý AirPay trong thời gian khuyến mại: không phân biệt nhà cung cấp, cứ mỗi 30 mã khách hàng, đại lý được thưởng 100.000đ. Tiền thưởng tối đa dành cho Đại lý cho tất cả nhà cung cấp này là 1.000.000đ (một triệu đồng)
 • Các Mã khách hàng/ hóa đơn đã nếu bị hủy sẽ không được tính thưởng.
 • Tiền thưởng tính theo số lượng hóa đơn thanh toán thành công trong thực tế và được chuyển tới tài khoản của Đại lý trong vòng 14 ngày làm việc đầu tiên sau khi chương trình kết thúc, không bao gồm các ngày thứ bảy, chủ nhật và nghỉ lễ theo quy định. Ví dụ đối với mỗi nhà cung cấp FE Credit, Home Credit; và nhóm các nhà cung cấp Doctor Dong, ACS và các dịch vụ thanh toán trả góp mới cập nhật trên hệ thống Đại lý AirPay trong thời gian khuyến mại:
Số lượng Tiền thưởng (VND) Giải thích
28 mã khách hàng FE Credit 0 Tối thiểu 30 mã
36 mã khách hàng FE Credit 100.000 Nhận thưởng 100.000VND cho 30 mã đầu tiên
65 mã khách hàng FE Credit 200.000 Nhận thưởng 200.000VND cho 60 mã đầu tiên
800 mã khách hàng FE Credit 1.000.000 Nhận thưởng tối đa 1.000.000VND

Điều khoản chung:
 • Chương trình chỉ áp dụng cho Đại lý ký kết hợp đồng Đại lý bán lẻ.
 • Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết ngân sách khuyến mại.
 • Ban tổ chức được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản Khách hàng của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Chương trình.
 • Ban tổ chức có quyền từ chối trao thưởng 1 phần và/hoặc toàn bộ số tiền thưởng của Khách hàng khi xác định được số tiền thưởng đã được trả thưởng không đúng vì lý do gian lận hoặc lỗi hệ thống. Trong trường hợp xảy ra khiếu nại và/hoặc tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, ban tổ chức có trách nhiệm trực tiếp giải quyết. Nếu không thỏa thuận hoặc thương lượng được, khiếu nại/tranh chấp đó sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Ban tổ chức có quyền từ chối trao thưởng 1 phần và/hoặc toàn bộ số tiền thưởng của Khách hàng khi xác định được số tiền thưởng đã được trả thưởng không đúng vì lý do gian lận hoặc lỗi hệ thống. Trong trường hợp xảy ra khiếu nại và/hoặc tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, ban tổ chức có trách nhiệm trực tiếp giải quyết. Nếu không thỏa thuận hoặc thương lượng được, khiếu nại/tranh chấp đó sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Ban tổ chức có quyền từ chối các khiếu nại trong quá khứ nếu thời điểm xảy ra khiếu nại đã vượt quá ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm kết thúc chương trình tính đến thời điểm Ban tổ chức tiếp nhận thông tin.
 • Trong một vài trường hợp, Ban tổ chức có toàn quyền điều chỉnh Thể lệ & Điều khoản của chương trình cho phù hợp mà không cần báo trước.
 • Quý khách hàng có trách nhiệm đọc kỹ và được xem như mặc nhiên chấp nhận đồng thời tuân thủ chặt chẽ bản thể lệ này.
 • Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc Khách hàng 1900 6906 (24/7 - cước phí 1.000đ/phút) để được hỗ trợ.
Trân trọng thông báo