Kính gửi Quý Đại lý AirPay, 
Từ ngày 23/10/2019, Đại lý AirPay sẽ chính thức sử dụng 02 đầu số sau để chủ động liên lạc (gọi ra) đến phía Quý Đại lý/Khách hàng: 
(028) 7300 6906
(028) 7106 1232
Nhằm giúp đảm mật thông tin giữa Quý Đại lý và Đội ngũ chăm sóc khách hàng, Quý Đại lý vui lòng lưu ý và ghi nhớ số điện thoại trên từ Đại lý AirPay. 
Trân trọng