CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT ĐẠI LÝ AIRPAY
Điều kiện và Điều khoản tham gia Chương trình
Điều kiện và Điều khoản này là cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề giữa Đại lý AirPay và Thành viên


Điều 1. Giải thích từ ngữ

Chương trình Khách hàng Thân thiết Đại lý AirPay (sau đây gọi là Chương trình) là tập hợp các hoạt động nhằm tri ân Đại lý Đại lý AirPay, bao gồm các chương trình khuyến mại thường xuyên và không thường xuyên do Đại lý AirPay tổ chức. Chương trình bắt đầu từ ngày 01/01/2017.

Thành viên Chương trình là tất cả các Đại lý Đại lý AirPay kí kết Hợp đồng Đại lý bán lẻ còn hiệu lực với Đại lý AirPay.

Hạng Thành viên là danh hiệu dành cho các Đại lý khi tham gia Chương trình và được xét trên các tiêu chí của Chương trình.

Thành viên được tích lũy điểm từ doanh số bán hàng và thanh toán dịch vụ trên hệ thống Đại lý AirPay. Điểm tích lũy được dựa trên cơ sở hạng hiện tại của Thành viên và hệ số tích lũy của các nhóm dịch vụ mà Thành viên bán hàng và thanh toán trên hệ thống. Xem thêm Điều 4.

Điểm xét hạng là điểm dùng để xét hạng Thành viên, được tính bằng tổng điểm tích lũy của Thành viên trong mỗi kỳ xét hạng. Điểm xét hạng trong mỗi tháng có thời hạn sáu (06) tháng kể từ tháng phát sinh điểm trở đi. Bắt đầu chương trình, Thành viên sẽ được xếp hạng dựa trên tổng điểm tích lũy trong sáu (06) tháng trước đó.

Điểm thưởng là điểm mà Thành viên dùng để tham gia vào các hoạt động khuyến mại liên quan đến Chương trình, được tính bằng tổng điểm mà Thành viên tích lũy được kể từ thời điểm bắt đầu chương trình, khấu trừ đi các khoản mà Thành viên tiến hành đổi thưởng. Điểm thưởng phát sinh trong mỗi tháng có thời hạn sáu (06) tháng kể từ tháng phát sinh trở đi. Điểm thưởng sẽ bị khấu trừ mỗi khi Thành viên đổi thưởng.

Điểm nói chung không thể chuyển đổi giữa các Thành viên, không có giá trị mua bán và quy đổi thành tiền mặt.

Kỳ xét hạng là khoảng thời gian sáu (06) tháng tính từ tháng hiện tại trở về trước. 

Thời hạn xét hạng là ngày cuối cùng của mỗi tháng dương lịch mà tại thời điểm đó điểm của sáu (06) tháng kể từ tháng hiện tại trở về trước sẽ hết hạn.

Thời gian giữ hạng là khoảng thời gian sáu (06) tháng liên tục tính từ tháng mà Thành viên đạt được hạng hiện tại, trừ Hạng Thành viên Thân thiết.

Điều 2. Đối tượng tham gia

Chương trình áp dụng cho tất cả các cá nhân và/hoặc doanh nghiệp đã ký kết Hợp đồng Đại lý bán lẻ Đại lý AirPay và đang duy trì sử dụng dịch vụ với Đại lý AirPay trong thời gian diễn ra chương trình. Đây là chương trình mặc định dành cho tất cả Đại lý nên Đại lý không cần thực hiện thủ tục nào thêm để đăng kí tham gia Chương trình. Các Đại lý đã ký kết Hợp đồng Đại lý bán lẻ Đại lý AirPay và sử dụng dịch vụ với Đại lý AirPay trước thời điểm bắt đầu Chương trình sẽ tự động được xem là Thành viên của Chương trình và được xếp hạng dựa trên lịch sử giao dịch trong quá khứ. Đại lý ký kết Hợp đồng Đại lý bán lẻ Đại lý AirPay và bắt đầu sử dụng dịch vụ sau thời điểm bắt đầu Chương trình sẽ mặc định được xem là Thành viên của Chương trình.

Điều 3. Tiêu chí xét hạng Thành viên

Thành viên được phân thành các Hạng khác nhau, gồm Thành viên Thân thiết, Hạng Bạc, Hạng Vàng, Hạng Bạch Kim và Hạng Kim Cương, căn cứ theo tổng điểm xét hạng của Thành viên trong kỳ xét hạng. Tại thời điểm bắt đầu chương trình, Thành viên sẽ được xếp vào các hạng dựa trên tổng điểm của sáu (06) tháng liên tục kể từ tháng hiện tại trở về trước. Kể từ thời điểm bắt đầu chương trình, Thành viên được hưởng quyền lợi của Hạng khởi đầu và tham gia tích điểm để xét hạng vào các kỳ tiếp theo.

Khách hàng Thân thiết Hạng Bạc Hạng Vàng Hạng Bạch Kim Hạng Kim Cương
Điểm yêu cầu Không 2.000 4.000 8.000 20.000
Kỳ xét hạng Không 6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng
Thời gian xét hạng Ngày cuối cùng của mỗi tháng Ngày cuối cùng của mỗi tháng Ngày cuối cùng của mỗi tháng Ngày cuối cùng của mỗi tháng Ngày cuối cùng của mỗi tháng
Thời gian giữ hạng Vĩnh viễn 6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng
 
Nâng hạng: Thành viên được nâng lên hạng cao hơn và hưởng quyền lợi của hạng mới vào ngày liền sau của ngày đạt điều kiện điểm tích lũy của hạng cao hơn mà không cần chờ tới cuối tháng. Thời gian còn lại của tháng và kỳ xét hạng, Thành viên vẫn có thể tích lũy thêm điểm để nâng lên hạng cao hơn. 

Giữ hạng: Thành viên được giữ hạng và hưởng quyền lợi của hạng trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp kể từ thời điểm đạt được hạng đó. 

Để duy trì hạng, Thành viên phải đảm bảo tổng điểm xét hạng trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp của kỳ xét hạng phải đáp ứng điểm yêu cầu tối thiểu của hạng.

Nếu hết thời gian giữ hạng, Thành viên không duy trì được điểm yêu cầu của hạng hiện tại thì sẽ bị xuống hạng thấp hơn vào kỳ xét hạng tiếp theo, tùy thuộc vào tổng điểm xét hạng thực tế.

Đại lý AirPay có quyền bãi miễn danh hiệu Thành viên trong các trường hợp như phát hiện Thành viên vi phạm Điều kiện và Điều khoản của Chương trình, Thành viên chấm dứt Hợp đồng và không tiếp tục sử dụng dịch vụ Đại lý AirPay,… Trong trường hợp đó, toàn bộ điểm và quyền lợi gắn với Thành viên sẽ được hủy bỏ.
 
Điều 4. Cơ chế tích lũy điểm

Điểm tích lũy được dựa trên cơ sở hạng hiện tại của Thành viên và hệ số tích lũy của các nhóm dịch vụ mà Thành viên bán hàng, thanh toán. Với mỗi một triệu đồng (1.000.000 đồng) doanh số bán hàng trước chiết khấu, Thành viên sẽ được tích lũy số điểm tương ứng:

 Hạng Thân thiết Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương
Garena  10 điểm 10 điểm  12 điểm  12 điểm  14 điểm 
Hóa đơn dịch vụ   6 điểm 8 điểm 8 điểm 10 điểm 12 điểm
Game   6 điểm 8 điểm 8 điểm 10 điểm 12 điểm
Thẻ điện thoại 4 điểm 4 điểm 5 điểm 5 điểm 5 điểm
 
Doanh số bán hàng trước chiết khấu phải đạt tối thiểu từ một triệu đồng trở lên mới đủ điều kiện quy đổi thành điểm tích lũy. Nếu chưa đủ một triệu đồng, Thành viên sẽ tiếp tục tích lũy doanh số cho tới khi đủ điều kiện mới được tiến hành quy đổi. 

Phân loại sản phẩm theo nhóm tại thời điểm bắt đầu Chương trình: 

Nhóm Sản phẩm Nhóm Sản phẩm
Garena  Garena Hóa đơn dịch vụ              Điện lực EVN Hồ Chí Minh, Cần Thơ
Gcafe Nước Gia Định
Điện thoại
(Mã thẻ, Nạp trực tiếp)    
Viettel Nước Nhà Bè 
MobiFone Nước Tân Hòa 
VinaPhone  Di động trả sau mạng
Viettel, MobiFone,VinaPhone 
Vietnamobile Điện thoại cố định VNPT Hồ Chí Minh 
GMobile  Điện thoại cố định VNPT Hải Phòng 
Game       aMO  Điện thoại cố định Viettel 
APPOTA Điện thoại cố định SPT 
AVATAR  Internet ADSL/FTTH VNPT Hồ Chí Minh 
BIT  Internet ADSL/FTTH VNPT Hải Phòng
FUNTAP  Internet ADSL/FTTH/ DCOM 3G Viettel
Gate  Internet ADSL/FTTH SPT
KUL  Internet ADSL/FTTH FPT
MegaCard Truyền hình VTVCab
NGame Truyền hình SPT
ONCASH Bán - thanh toán vé xe khách
Oneworld Thẻ học trực tuyến KYNA
SCOIN Thanh toán FE Credit/Home Credit
VGG Bảo hiểm xe máy BIC
VTC Thẻ xem phim HDViet
VEGA

Danh sách này được lập tại thời điểm bắt đầu Chương trình và sẽ được cập nhật khi có thêm sản phẩm mới trên hệ thống Đại lý AirPay. Thông tin cập nhật sẽ được thông báo cho Thành viên.

Điều 5. Quyền lợi của Thành viên

Thành viên được hưởng quyền lợi tương ứng với hạng mà Thành viên đang nắm giữ:

HẠNG Thân thiết Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương
Đổi điểm lấy quà tặng nếu đủ điều kiện
Vòng quay may mắn          
Tham gia vòng quay may mắn
Đổi điểm thưởng để lấy thêm lượt quay đặc biệt Không
Miễn phí lượt quay đặc biệt Không Không
Hỗ trợ trang trí cửa hàng          
Poster dán
Bảng treo
Biển vẫy/ Tranh tường Không
Bảng hiệu cửa hạng loại thường Không
Bảng hiệu cửa hàng loại cao cấp Không Không Không Có 
Đội ngũ chăm sóc Thành viên riêng Không Không
 
Điều 6. Cơ chế sử dụng điểm thưởng

Hàng tháng, Thành viên có thể sử dụng điểm thưởng còn hạn sử dụng trong quỹ điểm thưởng của mình để đổi lấy quà tặng. Thời gian đổi thưởng và thời hạn trả thưởng sẽ là các ngày cố định trong tháng được thông báo trước cho Thành viên.

Thành viên có quyền đổi quà tặng hoặc không đổi quà tặng trong thời gian thông báo. Nếu đổi quà tặng thì điểm thưởng sẽ được khấu trừ vào tổng điểm thưởng còn hạn sử dụng của Thành viên. Nếu không đổi quà tặng thì Thành viên có thể tiếp tục tích lũy và sử dụng điểm thưởng còn hạn sử dụng trong đợt đổi thưởng tiếp theo hoặc sử dụng trong các chương trình khuyến mại khác (nếu có) của Đại lý AirPay.

Ví dụ: Điểm thưởng có thể quy đổi thành quà tặng theo các mức:

Điểm thưởng Quà tặng quy đổi
300 điểm  5 cuộn giấy in nhiệt
500 điểm 01 lượt quay may mắn
800 điểm 100.000đ vào tài khoản Đại lý AirPay
1.200 điểm 150.000đ vào tài khoản Đại lý AirPay
 
Việc đổi thưởng do Thành viên thực hiện trên trang web của Chương trình. Trong thời hạn trả thưởng, Đại lý AirPay sẽ tiến hành trao giấy in nhiệt tại địa điểm kinh doanh của Đại lý và tiến hành tặng thưởng tiền vào tài khoản Đại lý AirPay của các Đại lý, căn cứ vào yêu cầu đổi điểm mà Thành viên đã thực hiện trong thời gian đổi thưởng.

Quà tặng quy đổi từ điểm thưởng có thể thay đổi theo thời gian và được thông báo cho Thành viên trước thời gian đổi thưởng.

Điều 7. Vòng quay may mắn

Vòng quay may mắn là Chương trình khuyến mại định kỳ hàng tháng, cho phép Thành viên đủ điều kiện sử dụng điểm thưởng còn hạn sử dụng trong kỳ để tham gia chương trình khuyến mại quay thưởng theo xác suất ngẫu nhiên và trúng các phần quà khác nhau. 

Điều kiện tham gia và cơ cấu giải thưởng trong Vòng quay may mắn có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Thành viên trước khi bắt đầu quay thưởng để Thành viên có quyền lựa chọn tham gia hoặc không tham gia nếu đủ điều kiện điểm thưởng. Một khi Thành viên đồng ý tham gia Vòng quay may mắn, kết quả trúng thưởng hoặc không trúng thưởng theo xác suất sẽ là kết quả cuối cùng.

Điều 8. Điều khoản chung

Đại lý AirPay có quyền thay đổi điều kiện và điều khoản của Chương trình, bao gồm: tạm ngừng, điều chỉnh và/hoặc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ điều kiện và điều khoản của Chương trình tại bất kì thời điểm nào, có thể có thông báo trước hoặc không, nhưng không cần phải được sự đồng ý của Thành viên. 

Thành viên có trách nhiệm đọc kỹ và được coi như mặc nhiên chấp nhận đồng thời tuân thủ chặt chẽ bản điều lệ này.

Đại lý AirPay không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc Thành viên cung cấp sai thông tin dẫn đến việc không thể nhận phần thưởng hay các lý do bất khả kháng khác.

Đại lý AirPay không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Thành viên trong việc không cung cấp một phần hoặc toàn bộ các ưu đãi của Chương trình dành cho Thành viên trong các trường hợp bất khả kháng.

Đại lý AirPay được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản Thành viên của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Thành viên đảm bảo thực hiện đúng quy định của Chương trình.

Đại lý AirPay có quyền hủy bỏ điểm tích lũy và điểm thưởng của Thành viên khi xác định được số điểm đã được cộng không đúng vì lý do gian lận hoặc lỗi hệ thống.

Đại lý AirPay có quyền bãi miễn danh hiệu Thành viên trong các trường hợp như phát hiện Thành viên vi phạm Điều kiện và Điều khoản của Chương trình, Thành viên chấm dứt Hợp đồng và không tiếp tục sử dụng dịch vụ Đại lý AirPay,… Trong trường hợp đó, toàn bộ điểm và quyền lợi gắn với Thành viên sẽ được hủy bỏ.

Đại lý AirPay có quyền thông báo cho các cơ quan chức năng về các trường hợp có các hành vi gian lận trong tài khoản Thành viên.

Đại lý AirPay có quyền được phối hợp với các đối tác hoặc các đơn vị chức năng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát các tài khoản Thành viên.

Trong trường hợp xảy ra khiếu nại và/hoặc tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Đại lý AirPay có trách nhiệm trực tiếp giải quyết. Nếu không thỏa thuận, thương lượng thành công thì khiếu nại/tranh chấp đó sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Đại lý AirPay có quyền từ chối các khiếu nại trong quá khứ nếu thời điểm xảy ra khiếu nại đã vượt quá ba mươi (30) ngày tính đến thời điểm Đại lý AirPay tiếp nhận thông tin từ Thành viên. 

Thành viên trúng thưởng phải chịu mọi chi phí và các khoản thuế có liên quan đến việc nhận giải thưởng của chương trình (nếu có) trong đó bao gồm nhưng không giới hạn chi phí đi lại...

Đại lý AirPay có quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Thành viên trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo của Đại lý AirPay khi có nhu cầu mà không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào và không cần có sự đồng ý của Thành viên trúng thưởng.

Tất cả các thông tin cá nhân được cung cấp cho chương trình khuyến mại này sẽ được Đại lý AirPay lưu giữ và xử lý theo pháp luật hiện hành về việc bảo vệ thông tin cá nhân. Tất cả các thông tin khai báo sẽ chỉ được xử lý nội bộ và được sử dụng cho chương trình khuyến mại, cũng như để liên lạc với người trúng thưởng của chương trình và sẽ được giữ lại cho mục đích kiểm toán sau khi chường trình kết thúc (trừ các thông tin về người trúng thưởng được sử dụng cho mục đích quảng cáo, thông cáo báo chí và trong các báo cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chương trình khuyến mại, nếu có).

Điều 9. Các vi phạm Điều lệ Chương trình

Vi phạm Điều lệ Chương trình bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi dưới đây:
  • Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phần thưởng, các trang thiết bị cơ sở vật chất của Chương trình dành cho Thành viên;
  • Có những hành động gây thiệt hại cho Chương trình, các Thành viên tham gia Chương trình, hoặc các đối tác của Chương trình;
  • Mua bán, chuyển nhượng, thừa kế điểm, phần thưởng, Hạng và/hoặc các quyền lợi khác từ Chương trình;
  • Có những hành động khác mà Đại lý AirPay cho rằng đã vi phạm Điều lệ Chương trình.