Cách thức nạp tiền

Có bao nhiêu cách nạp tiền vào tài khoản Đại lý AirPay?

Tôi có thể nạp tiền vào tài khoản trong thời gian nào? 

Nhân viên thu tiền của Đại lý AirPay làm việc trong thời gian nào?

Tôi phải làm thế nào khi đã nạp tiền online thành công nhưng chưa nhận được tiền trong tài khoản Đại lý?