Cách thức sử dụng

Đại lý AirPay là gì? Dành cho đối tượng nào? Làm thế nào để có thể sử dụng Phần mềm Đại lý AirPay?

Đại lý AirPay cung cấp những sản phẩm gì?

Đại lý AirPay chạy trên bao nhiêu nền tảng?

Tại sao tôi phải đăng kí các thông tin cá nhân như CMND, địa chỉ, email...?

Tôi phải làm thế nào khi gặp phải lỗi về tình trạng thẻ bán ra từ phần mềm Đại lý AirPay?

Tôi phải làm thế nào khi thông tin gia hạn GCAFE qua Đại lý AirPay không chính xác?

Tôi có thể thay đổi số điện thoại Đại lý được không?

Tại sao tôi luôn phải sử dụng mã xác minh OTP khi sử dụng Đại lý AirPay?

Tôi có thể xem lịch sử giao dịch bằng cách nào?

Tôi có thể đăng nhập hệ thống quản lý bằng cách nào?