Chính sách và khuyến mãi

Tại sao tôi cần liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản Đại lý AirPay?

Lợi ích từ việc liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản Đại lý là gì?


Có những chính sách và khuyến mại nào dành cho Đại lý AirPay?