Tôi có thể mua thẻ từ hệ thống Đại lý AirPay ở đâu để hưởng các ưu đãi trên?

Khách hàng có nhu cầu mua thẻ bán ra từ hệ thống Đại lý AirPay để hưởng các ưu đãi hấp dẫn có thể truy cập Tại đây để tìm danh sách điểm bán Đại lý AirPay trên khắp cả nước. .